Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

Předložení návrhu 10.01.2019
Poslední změna 27.06.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Důsledkem pokroku v oblasti kompenzace či možností léčby určitých nemocí či stavů se některé z podmínek kladených na profesionální řidiče staly neúměrně přísnými. V případě městských drah rovněž navíc vzniká nesoulad v nárocích kladených na řidiče autobusů, trolejbusů a tramvají. Vyhodnocením aplikační praxe byly identifikovány hlavní požadavky na zmírnění či jinou vhodnou formu revize podmínek zdravotní způsobilosti, které lze rozdělit do dvou hlavních okruhů.  Prvně jde o sjednocení požadavků na zdravotní způsobilost řidičů tramvají a trolejbusů s požadavky kladenými na řidiče autobusů. Stávající požadavky v oblasti posuzování zraku, sluchu a barvocitu se navrhuje zmírnit a upravit analogicky k úpravě pro řidiče „profesionály“ obsažené ve vyhlášce o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Za druhé dojde ke zmírnění požadavků na zrak osob řídících drážní vozidla na dráze celostátní a regionální a uchazečů o tuto činnost, analogicky k úpravě, kterou stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství.

Historie procesu

Vláda

10.01.2019V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
31.01.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
11.06.2019Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

27.06.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 149/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

149/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost os..

Návrh provádí předpis(y)

266/1994 Sb.Zákon o dráhách

Návrh mění předpis(y)

101/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při pr..