Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Předložení návrhu 17.12.2018
Poslední změna 06.11.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela přináší pro české matriční právo nový institut vícejazyčných standardních formulářů (dále též jen „formulář“), připojovaných k matričním a jiným dokladům, vydaným orgány členského státu. Hlavním účelem formulářů by mělo být usnadnění pochopení obsahu veřejných listin, k nimž jsou přikládány a omezení potřeby překladů. Formulář nemůže být vydán samostatně, vždy doprovází veřejnou listinu (je k ní předepsaným způsobem připojen) a údaje v něm zanesené musí odpovídat obsahu veřejné listiny. Listiny opatřené formulářem by měly být osvobozeny od jakékoliv formy vyššího ověření. Novela dále doplňuje zmocnění, aby prováděcí právní předpis stanovil způsob označení a spojení vícejazyčného standardního formuláře s matričním dokladem, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčením o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství.

Historie procesu

Vláda

17.12.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
11.01.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění
21.10.2019Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

06.11.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 281/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

281/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 30..

Návrh provádí předpis(y)

301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení

Návrh mění předpis(y)

207/2001 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení