Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti...

Předložení návrhu 18.12.2018
Poslední změna 16.05.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Jako nedostatečná a nereflektující mezinárodní praxi byla vyhodnocena stávající úprava druhů průkazů odborné způsobilosti. Navrhuje se zavést samostatný nový typ průkazu, a to „omezený průkaz radiotelefonisty vnitrozemské vodní plavby“ pro obsluhu stanic na vnitrozemských vodních cestách a v této souvislosti věcně upravit rozsah oprávnění k již existujícím průkazům. Další úpravy vyhlášky představuje snaha o zefektivnění provádění zkoušek odborné způsobilosti. Navrhuje se dílčím způsobem upravit rozsah a průběh zkoušek pro nové i stávající průkazy odborné způsobilosti. Zejména se jedná o úpravu (zkrácení) doby, kdy lze nejdříve absolvovat „opravnou“ zkoušku, resp. kdy lze nejdříve zkoušku opakovat, pokud byl žadatel u zkoušky hodnocen stupněm „neprospěl“. Vzhledem k tomu, že vyhláška nestanovuje potřenou míru detailu procedury provádění zkoušek odborné způsobilosti včetně například činnosti zkušební komise, je navrhováno za tímto účelem vydat Zkušební řád, který by tak ve vztahu k dotčené veřejnosti zvyšoval právní jistotu a transparentnost procesů.  Rovněž se ukazuje jako vhodné upravit dobu platnosti některých průkazů, vč. doby o kterou lze platnost průkazu následně prodloužit. V této oblasti je třeba reagovat i na případy, kdy již některé druhy průkazů odborné způsobilosti nebudou vydávány, ale některé dosud vydané zůstanou i nadále v platnosti.

Historie procesu

Vláda

18.12.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
14.01.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
29.04.2019Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

16.05.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 120/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

120/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání ..

Návrh provádí předpis(y)

127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích

Návrh mění předpis(y)

157/2005 Sb.Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích ..