Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

Začátek procesu 10.12.2018
Poslední změna 01.02.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Na rozdíl od dosavadní právní úpravy se z okruhu „vyňatých účtů“ vyjímá finanční produkt doplňkové penzijní spoření. Tento produkt bylo České republice doporučeno vyjmout z tzv. „vyňatých účtů“ na základě hodnocení Globálního fóra OECD pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely, v jehož rámci je přezkoumáván právní a regulační rámec pro uplatňování společného standardu pro oznamování informací o finančních účtech. 

Historie procesu

Vláda

10.12.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice
04.01.2019Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, připomínky
29.01.2019Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

01.02.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 26/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

26/2019 Sb.Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mez..

Návrh provádí předpis(y)

164/2013 Sb.Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů

Návrh ruší předpis(y)

108/2016 Sb.Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mez..