Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích

Předložení návrhu 12.12.2018
Poslední změna 01.11.2019
Stav návrhu Projednávání návrhu ukončeno
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon zavádí tyto principy regulace:

  • Poskytovat služby léčitelů je dovoleno jen tomu, kdo získá oprávnění, které se získává na základě ohlášení místně příslušný krajský úřad.
  • Poskytovat služby léčitelů je dovoleno jen prostřednictvím bezúhonných osob.
  • Oprávnění získá plně svéprávná a bezúhonná osoba. Žádné specifické vzdělání se nevyžaduje.
  • Služby léčitelů se poskytují jen na základě informovaného souhlasu pacienta.
  • Poskytovatelé služeb léčitelů vedou záznamy o poskytovaných službách a na žádost pacienta mu vydají výpis, opis nebo kopii těchto záznamů.
  • Poskytovatelé informují předem pacienty o cenách svých služeb a vydávají jim potvrzení o zaplacení ceny.
  • Poskytovatel služeb léčitelů odpovídá za škodu způsobenou neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu.
  • Z každé reklamy na služby léčitelů musí vyplývat, že se nejedná o zdravotní služby poskytované podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů.

Historie procesu

Vláda

12.12.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
15.01.2019Ukončení sběru připomínek 
01.11.2019Projednávání ukončeno 

Návrh mění předpis(y)

634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích