Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

Předložení návrhu 29.11.2018
Poslední změna 17.12.2018
Stav návrhu Vláda vydala souhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon stanovuje systém prevence závažných havárií pro tzv. objekty, kde jsou umístěny nebezpečné látky, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životech a zdraví lidí a zvířat, životním prostředí a majetku v Objektech a jejich okolí. Novela se konkrétně zabývá problémem, který se vyskytuje ve stavebním řízení. Pro objekty, které skladují nebezpečné látky, je stanovena limitní hodnota pro přijatelnost rizik spojených s haváriemi v těchto objektech. Nedokonalostí stavebního řízení však není ani provozovatel objektu, ani krajský úřad oprávněn se stavebního řízení účastnit a na překročení limitních hodnot rizika spojených s novou výstavbou upozornit. Napravit tento procesní problém je cílem této novely.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

29.11.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

05.12.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
11.12.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
17.12.2018Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

224/2015 Sb.Zákon o prevenci závažných havárií