Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška MInisterstva dopravy kterou se provádí zákon o civilním letectví

Předložení návrhu 19.11.2018
Poslední změna 07.03.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrhem vyhlášky dochází k úpravě ustanovení upravujících předávání údajů o překážkách a terénu nacházejících se v území letiště způsobilého k přijímání letů podle přístrojů a v jeho blízkosti. Cílem navrhované právní úpravy je nové vymezení území, které je z hlediska předávání údajů o překážkách a terénu relevantní, a dále okruhu předávaných údajů a jejich členění. Návrh vyhlášky dále mění a rozšiřuje charakteristiky jednotlivých kategorií sportovních létajících zařízení. Navrhované změny současně reagují na dynamicky se rozvíjející oblast „ultralehkého“ létání u nás i v celé Evropě a reflektují technologický pokrok a trendy ve vývoji, výrobě i v provozu „ultralehkých“ letadel. Současně navrhovaná právní úprava nepovede ke snížení provozní bezpečnosti a plně reflektuje podněty identifikované ze strany odborné veřejnosti.

Historie procesu

Vláda

19.11.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
10.12.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
28.02.2019Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

07.03.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 66/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

66/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zá..

Návrh mění předpis(y)

108/1997 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o civilním letectví
455/1991 Sb.Živnostenský zákon