Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích

Začátek procesu 14.11.2018
Poslední změna 26.04.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Novela navrhuje stanovit výslovný zákaz odstavovat na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích vozidla, která po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozována z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

14.11.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

20.11.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
29.11.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
17.12.2018Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

26.04.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích