Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o některých přestupcích

Předložení návrhu 13.11.2018
Poslední změna 12.12.2018
Stav návrhu Vláda vydala neurčité nebo neutrální stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem navrhované právní úpravy je ochrana interakce mezi jednotlivci ve společnosti, kterou lze považovat za klíčovou pro vyjádření pluralismu, tolerance a otevřenosti, bez kterých nemůže demokratická společnost existovat. Jedná se tak o ochranu práv a svobod jiných osob a zajištění respektu k minimální sadě hodnot otevřené a demokratické společnosti. Mezi tyto hodnoty patří princip „vzájemného soužití“ v jedné společnosti, rovnost pohlaví a lidská důstojnost. Dalším cílem navrhované právní úpravy je důsledná ochrana bezpečnosti osob a veřejného pořádku a předcházení protiprávnímu jednání, a to nejenom před terorismem, ale i před ostatními trestnými činy a přestupky. Zákaz se vztahuje pouze na veřejná prostranství nebo na pobyt ve veřejně přístupných objektech.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

13.11.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

15.11.2018V připomínkovém řízení 
23.11.2018Ukončení sběru připomínek 
12.12.2018Projednáno vládou, neurčité stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

251/2016 Sb.Zákon o některých přestupcích