Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Předložení návrhu 07.11.2018
Poslední změna 05.12.2018
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyměřovací základ pro platbu státu za státní pojištěnce je navrhovaným řešením stanoven ve výši 25 % průměrné mzdy. Výhodou tohoto řešení, navázaného na všeobecný vyměřovací základ je především předvídatelnost vývoje výše platby za státní pojištěnce. Další z výhod spočívá ve skutečnosti, že nebude možné, aby meziročně docházelo ke snižování výše platby za státní pojištěnce (při stejném počtu státních pojištěnců). Uvedené řešení naplňuje podmínku transparentnosti a předvídatelnosti a zároveň zajišťuje, že nebude ve střednědobém horizontu docházet k navyšování rozdílu mezi skupinou státních pojištěnců a zaměstnanci, neboť platba se bude s mírným zpožděním srovnávat do poměrné výše k průměrné mzdě stanovené nařízením vlády.

Historie procesu

Vláda

07.11.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
05.12.2018Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

592/1992 Sb.Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění