Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o notářích a jejich činnosti

Předložení návrhu 26.09.2018
Poslední změna 17.01.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrhem je do českého právního řádu implementován rozsudek ve věci Komise v. Česká republika, a to tak, že namísto podmínky státního občanství České republiky bude pro uchazeče o povolání notáře a pro zápis do seznamu notářských kandidátů a do seznamu notářských koncipientů zavedena podmínka státního občanství členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace. Pozbytí státního občanství členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarské konfederace bude důvodem k odvolání notáře nebo k vyškrtnutí ze seznamu notářských kandidátů nebo ze seznamu notářských koncipientů.

Historie procesu

Vláda

26.09.2018Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
10.10.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

10.10.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
02.11.2018Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Senát

26.11.2018Postoupeno Senátu 
19.12.2018Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

21.12.2018Postoupeno prezidentu republiky 
27.12.2018Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

17.01.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 7/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

7/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění p..

Návrh mění předpis(y)

358/1992 Sb.Notářský řád