Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon o vodách a o změně některých zákonů

Začátek procesu 01.11.2018
Poslední změna 08.07.2019
Stav návrhu Ve vládě projednáno a schváleno
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela zákona si klade za cíl dlouhodobé zlepšení situace týkající se nedostatku vody. K zajištění uvedeného cíle návrh zákona nově definuje pojmy sucha a stavu nedostatku vody, stanovuje povinnost zpracování plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, jeho obsah a projednání, stanovuje hierarchii priorit způsobů užití vody pro účely sestavení plánu pro sucho, ustanovuje orgány pro sucho a jejich složení, stanovuje předpovědní službu pro sucho, ustanovuje vyhlášení mimořádného stavu (stav nedostatku vody) a kompetence při něm a v návaznosti na uvedené změny se upravují přestupky, které na novou právní úpravu navazují.

Historie procesu

Vláda

01.11.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
29.11.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
08.07.2019Projednáno vládou, schváleno 

Návrh mění předpis(y)

254/2001 Sb.Vodní zákon