Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon o vodách a o změně některých zákonů

Začátek procesu 01.11.2018
Poslední změna 29.11.2018
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Novela zákona si klade za cíl dlouhodobé zlepšení situace týkající se nedostatku vody. K zajištění uvedeného cíle návrh zákona nově definuje pojmy sucha a stavu nedostatku vody, stanovuje povinnost zpracování plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, jeho obsah a projednání, stanovuje hierarchii priorit způsobů užití vody pro účely sestavení plánu pro sucho, ustanovuje orgány pro sucho a jejich složení, stanovuje předpovědní službu pro sucho, ustanovuje vyhlášení mimořádného stavu (stav nedostatku vody) a kompetence při něm a v návaznosti na uvedené změny se upravují přestupky, které na novou právní úpravu navazují.

Historie procesu

Vláda

01.11.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
29.11.2018Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

254/2001 Sb.Vodní zákon