Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o Státním fondu kultury České republiky a zákon o správních poplatcích

Předložení návrhu 08.11.2018
Poslední změna 06.12.2018
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo kultury
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela má za cíl zefektivnit fungování Státního fondu kultury. Hlavním předpokladem řádného fungování Fondu je vymezení postavení jeho orgánů a jejich vzájemných vztahů. Nově se navrhuje upřesnit pravidla pro volbu členů Rady, aby se vytvořily předpoklady pro optimální složení Rady a její kvalifikované rozhodování. Dále se stanovuje možnost odměňování členů Rady. Vzhledem k časové náročnosti jednání samotných, příprav na ně a nutnosti vynaložit vlastní prostředky na cestovné se jeví vhodné, aby tyto byly nově hrazeny. Odměny pro členy Rady by měly zhruba odpovídat výši vybraných správních poplatků skládaných na náklady vzniklé při posuzování kvality projektu. Dále jsou předmětem navrhované novely finanční zdroje fondu. Novým finančním zdrojem Fondu se v navrhované úpravě stanou správní poplatky spojené s podáním žádosti o podporu Fondu. Dílčí změny doznává také úprava poskytování finančních prostředků Fondu na konkrétní kulturní projekty.

Historie procesu

Vláda

08.11.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
06.12.2018Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

239/1992 Sb.Zákon o Státním fondu kultury ČR
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích