Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

Předložení návrhu 07.11.2018
Poslední změna 14.03.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška navazuje na novelu zákona, která stanoví základní kmeny farmaceutů a délku vzdělávání v nich. Celkem jsou definovány 2 základní kmeny farmaceutů (lékárenský a technicko-laboratorní). Délka vzdělávání v lékárenském kmeni je 18 měsíců a v technicko-laboratorním kmeni 12 měsíců. Vyhláškou jsou pak stanoveny podrobné podmínky a náležitosti vzdělávání v jednotlivých základních kmenech. U každého kmenu je nejprve v první části upraveno členění specializačního vzdělávání a délka odborné praxe. Shodná je pro oba kmeny také povinnost absolvovat tzv. vzdělávací aktivity u pověřených organizací, což jsou teoretické kurzy (např. Neodkladná první pomoc pro farmaceuty nebo Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí).  Podrobně je pro každý kmen uveden rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni. Dále je definován obsah a rozsah vzdělávání v základním kmeni a požadavky na praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce. V neposlední řadě je třeba v souladu se zákonným zmocněním definovat technické a věcné podmínky vybavení jednotlivých akreditovaných pracovišť, tak aby bylo možné jejich splnění vynucovat.

Historie procesu

Vláda

07.11.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
21.11.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
08.03.2019Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

14.03.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 73/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

73/2019 Sb.Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

Návrh provádí předpis(y)

95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů