Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění stavební zákon a zákon o vodách

Začátek procesu 01.11.2018
Poslední změna 13.09.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně schváleno ve 3. čtení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Navrhovaná novela stavebního zákona umisťování nově vymezených terénních úprav a malých vodních děl zařazuje do jednoduššího režimu územního souhlasu, namísto územního rozhodnutí. Tím se výrazně přispěje k posílení výskytu vody v krajině, což podpoří lokality s příznivým mikroklimatem a v podstatě umožní zachování biodiverzity a výskyt historického osídlení české krajiny faunou a florou.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

01.11.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

06.11.2018V připomínkovém řízení 
20.11.2018Ukončení sběru připomínek 
03.12.2018Projednáno vládou, neurčité stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

12.02.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
06.06.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.09.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválen 

Návrh mění předpis(y)

183/2006 Sb.Stavební zákon
254/2001 Sb.Vodní zákon