Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů

Předložení návrhu 25.10.2018
Poslední změna 03.12.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně zamítnuto v 1. čtení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon přesunuje sídla 23 úřadů z hlavního města Prahy do jednotlivých regionů České republiky.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

25.10.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

31.10.2018V připomínkovém řízení 
12.11.2018Ukončení sběru připomínek 
29.11.2018Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

03.12.2019Zamítnuto v 1. čtení 

Návrh mění předpis(y)

61/1988 Sb.Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě
127/2005 Sb.Zákon o elektronických komunikacích
156/2000 Sb.Zákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
359/1992 Sb.Zákon o zeměměřičských a katastrálních orgánech
456/2011 Sb.Zákon o Finanční správě České republiky
130/2002 Sb.Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
166/1993 Sb.Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
77/2002 Sb.Zákon o a. s. České dráhy, státní organizaci Správa železnic
406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií
503/2012 Sb.Zákon o Státním pozemkovém úřadu
97/1993 Sb.Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv
378/2007 Sb.Zákon o léčivech
101/2000 Sb.Zákon o ochraně osobních údajů
201/2002 Sb.Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
20/1993 Sb.Zákon o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkuš..
14/1993 Sb.Zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
181/2007 Sb.Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek
561/2004 Sb.Školský zákon