Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

Předložení návrhu 25.10.2018
Poslední změna 21.02.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh vyhlášky má za cíl vytvořit platformu, která by představovala nabídku nepotřebného majetku státu fyzickým a právnickým osobám koncentrovaně z jednoho veřejnosti přístupného místa (internetových stránek). Nestátní subjekty projevující soustředěný zájem o nabízený státní majetek mají obtížný přehled o tomto nabízeném majetku, protože musí vyhledávat na internetových stránkách jednotlivých organizačních složek státu nebo státních organizací (kterých jsou stovky), případně sledovat, zda nabídka nebyla uveřejněna někde jinde. Po pozitivních zkušenostech s  nástrojem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na jaře roku 2018 iniciativně spustil na svých internetových stránkách upravenou aplikaci „Nabídka majetku státu“, která umožňuje ostatním organizačním složkám státu a státním organizacím v působnosti ZMS publikovat na internetových stránkách Úřadu (vedle jeho nabídek) v rámci samostatného modulu „Nabídky pro veřejnost“ pod záložkou „Jiné formy prodeje a pronájmy“ i své vlastní nabídky pro nestátní subjekty.

Historie procesu

Vláda

25.10.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
15.11.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
18.02.2019Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

21.02.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 54/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

54/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státníc..

Návrh provádí předpis(y)

219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

Návrh mění předpis(y)

62/2001 Sb.Vyhláška o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu