Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o rostlinolékařské péči

Předložení návrhu 19.10.2018
Poslední změna 31.12.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novelu doplňují drobné změny v oblasti označení, přebalování či přemisťování přípravků na ochranu rostlin, změny a zrušení povolení přípravků na ochranu rostlin, vzájemné uznávání povolení, skladování přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin, uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, pokud u nich prošla doba použitelnosti atp. Dále se zrušuje povinnost profesionálního uživatele, který hodlá ve venkovním nebo skleníkovém prostředí, nebo ve skladech určených ke skladování rostlinných produktů použít přípravek klasifikovaný jako akutně toxický kategorie 1 nebo 2, písemně požádat o souhlas s jeho použitím. 

Historie procesu

Vláda

19.10.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
16.11.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
25.03.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

24.04.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
11.09.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
16.10.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

08.11.2019Postoupeno Senátu 
04.12.2019Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

17.12.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

18.12.2019Postoupeno prezidentu republiky 
19.12.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

31.12.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 369/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

369/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých související..

Návrh ruší předpis(y)

328/2004 Sb.Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způso..
380/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ..
328/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ..

Návrh mění předpis(y)

634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
147/2002 Sb.Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
326/2004 Sb.Zákon o rostlinolékařské péči
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
252/1997 Sb.Zákon o zemědělství