Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Začátek procesu 08.10.2018
Poslední změna 19.10.2018
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Díky novele by se do budoucna na uvedených komunikacích směla vyskytovat pouze vozidla, která prošla pravidelnou technickou prohlídkou s kladným výsledkem, a to včetně vozidel na komunikaci pouze ponechaných, tak  jako je tomu u povinnosti pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

08.10.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

12.10.2018V připomínkovém řízení 
19.10.2018Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích