Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o evidenci krytých bloků

Předložení návrhu 12.10.2018
Poslední změna 07.01.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Česká národní banka
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Náležitostí evidence jsou mimo jiné souhrnné informace o každém krytém bloku včetně celkové částky krycích aktiv pro účely testů a dluhů, které kryjí (včetně druhu dluhopisů, aby bylo možné určit, jaký test je pro daný blok závazný). Evidence se vede v měně, kterou určí povinná osoba. Informace o měně, ve které je evidence vedena, je součástí souhrnných informací o každém krytém bloku. Kromě toho se u jednotlivých věcí a dluhů uvede měna, ve které byly sjednány.

Historie procesu

Vláda

12.10.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
02.11.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění
21.12.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

07.01.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 2/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

2/2019 Sb.Vyhláška o evidenci krytých bloků

Návrh provádí předpis(y)

190/2004 Sb.Zákon o dluhopisech

Návrh ruší předpis(y)

164/2014 Sb.Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečn..