Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Předložení návrhu 02.10.2018
Poslední změna 24.10.2018
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Tento návrh změny zákona má za úkol udělat vlastní bydlení více dostupné velké části populace. Tento návrh přidává možnost využít snížené sazby daně z nabytí nemovitosti těm osobám, které kupují danou nemovitost pro své vlastní trvalé bydlení a zároveň žádnou jinou takovou nemovitost nevlastní. Návrh počítá s možností využít sníženou sazbu daně 2 % na celou nebo minimálně poloviční část hodnoty nemovitosti kupované k vlastnímu trvalému bydlení fyzickou osobou nebo více fyzickými osobami k jejich vlastnímu trvalému bydlení pro občany České republiky, EU a evropského hospodářského prostoru. Osoba musí splňovat podmínku, že žádnou nemovitost určenou k bydlení nevlastní. V návrhu je omezena výše, do které lze využít sníženou sazbu daně. Konkrétně se má jednat o hodnotu Kč 4 000 000,-ze základu daně. Zásadní změnou v osvobození novostaveb je, že dané osvobození budou moci nově využívat nabyvatelé fyzické osoby-pouze občané EU a Evropského hospodářského prostoru. Současná praxe naznačuje, že vznikají právnické osoby pouze za účelem vlastnění jedné nemovitosti určené k bydlení. Cílem těchto společností s ručením omezeným je nabýt novostavbu a následně prodat danou stavbu kupujícímu tak, že nebude prodávána daná nemovitost, ale je převáděn podíl v dané společnosti. Touto praxí se vlastníci dané právnické osoby i kupující vyhýbají placení daně z nabytí nemovitostí. Tento návrh má tak zajistit, že alespoň v případě prvního nabytí dané novostavby právnickou osobou, dojde k zaplacení daně z nabytí nemovitosti.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

02.10.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

05.10.2018V připomínkovém řízení 
12.10.2018Ukončení sběru připomínek 
24.10.2018Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

340/2013 Sb.Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí