Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích a zákon o hlavním měste Praze

Předložení návrhu 02.10.2018
Poslední změna 24.10.2018
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem navrhované novely je dosažení maximální transparentnosti jednání a úkonů orgánů obce, kraje a hl. m. Prahy, která posílí možnosti veřejné kontroly a přímé odpovědnosti volených funkcionářů územní samosprávy. Jednotlivá opatření jsou volena tak, aby současně umožňovala efektivní a hospodárné fungování územních samospráv. Navržená úprava přináší zejména tyto změny: Povinné zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstev na elektronické úřední desce (součástí zápisů bude jmenovité hlasování členů zastupitelstev, tedy uvedení toho, kdo a jak hlasoval o konkrétním usnesení). Ke zveřejněným zápisům bude také připojován dodatek o tom, kdo uplatnil námitky a jak o nich bylo rozhodnuto a stanovení povinnosti ponechat zápisy na elektronické úřední desce po dobu 10 let.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

02.10.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

05.10.2018V připomínkovém řízení 
15.10.2018Ukončení sběru připomínek 
24.10.2018Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

128/2000 Sb.Zákon o obcích
129/2000 Sb.Zákon o krajích
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze