Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)

Začátek procesu 03.10.2018
Poslední změna 24.01.2020
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Účelem zákona je tedy zakotvení nové moderní úpravy problematiky bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení v českém vnitrostátním prostředí. Záko jasně stanovuje základní požadavky a povinnosti právnických a fyzických osob, činnosti v rámci oprav, údržby a revizní činnosti, včetně požadavku na zajištění bezpečného provozu vyhrazených technických zařízení. Je zde jednoznačně a zcela jasně vymezeno postavení kontrolního orgánu (Státního úřadu inspekce práce) a tzv. pověřené organizace (v současnosti Technická inspekce České republiky).

Historie procesu

Vláda

03.10.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění
31.10.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
17.06.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

26.06.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
24.01.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh ruší předpis(y)

50/1978 Sb.Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice
159/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru..
174/1968 Sb.Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
98/1982 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhlášk..

Návrh mění předpis(y)

151/2002 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
253/2005 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
246/2016 Sb.Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem
71/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněn..
436/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
223/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
124/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve zně..
48/1982 Sb.Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnos..
341/2011 Sb.Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
320/2002 Sb.Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
189/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státn..
47/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a ji..