Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o územním plánování a stavebním řádu

Předložení návrhu 14.09.2018
Poslední změna 17.10.2018
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovatel tvrdí, že novelou zákona č. 225/2016 došlo k velké byrokratické zátěži orgánů územního plánování. Předkladatel soudí, že předchozí změna byla nesystémová a nedomyšlená jak s ohledem na funkčnost stavebního řízení samotného, tak na nutné personální změny v úřednickém aparátu. Dle návrhu předkladatele došlo k prodloužení a prodražení obou. Z toho důvodu navrhuje zrušení institutu závazného stanoviska orgánu územního plánování. Dále je cílem návrhu založení příslušnosti obecního stavebního úřadu posuzovat, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování a založení příslušnosti obecného stavebního úřadu vydávat závazné stanovisko o přípustnosti záměru z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování jedná-li se o záměr v řízení vedeném speciálním nebo jiným stavebním úřadem.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

14.09.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

19.09.2018V připomínkovém řízení 
27.09.2018Ukončení sběru připomínek 
17.10.2018Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

183/2006 Sb.Stavební zákon