Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon o Státním pozemkovém úřadu

Začátek procesu 13.09.2018
Poslední změna 06.06.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně ve 2. čtení
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

V zákoně o státním pozemkovém úřadě dochází k úpravě řízení o převedení pozemků z rezervy určené pro činnost Státního pozemkové úřadu („SPÚ“) do rezervy pro rozvojové programy stanovit způsob ocenění nabývaných pozemků za účelem doplňování rezervy státních pozemků k udržení potřebné výměry nákupem a směnou, zániku členství SPÚ v honebních společenstvech, rozšíření možností uplatnění restitučních nároků při vypořádání majetku, zpřesnění podmínek převodů pozemků v případech nárokových žádostí o převod pozemků, implementování nových nárokových převodů stavby a souvisejícího majetku na žádost vlastníka pozemku, úpravě možnosti úhrady kupní ceny dle zákona o SPÚ.

Historie procesu

Vláda

13.09.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
12.10.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
21.01.2019Projednáno vládou, schváleno 

Poslanecká sněmovna

01.02.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
13.03.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
06.06.2019Zahájeno 2. čtení 

Návrh mění předpis(y)

229/1991 Sb.Zákon o půdě a jiném zemědělském majetku
39/1993 Sb.Zákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zeměd..
503/2012 Sb.Zákon o Státním pozemkovém úřadu