Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška kterou se provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Předložení návrhu 11.09.2018
Poslední změna 07.12.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon o finanční kontrole zakládá povinnost orgánů večejné správy předkládat zprávy o výsledcích finančních kontrol. Na základě předložených zpráv zpracuje Ministerstvo financí souhrnnou roční zprávu o výsledích finančních kontrol. Rozsah a struktura zprávy je od roku 2014 nezměněna. V souvislosti s modernizací veřejné správy je tedy cílem návrhu zpracování zpráv zefektivnit tedy - nevyžadovat údaje, které získá jiný orgán VS nebo jsou již v současné době v informačních systémech, nevykazovat duplicitní zprávy, nevyžadovat nepotřebné údaje a celkově zvýšit efektivitu a snížit administrativní zátěž.

Historie procesu

Vláda

11.09.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
03.10.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
28.11.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

07.12.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 274/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

274/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanč..

Návrh provádí předpis(y)

320/2001 Sb.Zákon o finanční kontrole

Návrh mění předpis(y)

416/2004 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě