Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o krmivech

Předložení návrhu 10.09.2018
Poslední změna 22.08.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zákona upravuje provádění úředních kontrol a jiných činností. Zakotvuje nová pravidla co se týká transparentnosti kontrol a jiných úředních činností, doručování protokolu kontrolované osobě, právo na druhé odborné stanovisko v případě nesouhlasu provozovatele s postupem při odběru vzorku a jeho následnou analýzou v rámci úředních kontrol, vybírání poplatků a náhrad nákladů při úředních kontrolách, odhalování, řešení a sankcionování podvodných nebo klamavých praktik, spolupráce a sdílení informací mezi dotčenými subjekty apod.  Vztahuje se na všechny kontrolní orgány vykonávající úřední kontroly, pokud jde o potraviny a bezpečnost potravin, geneticky modifikované organismy, krmiva a bezpečnost krmiv, požadavky týkající se zdraví zvířat, vedlejší živočišné produkty a z nich získané produkty, welfare zvířat, ochranu rostlin, ekologickou produkci a označování chráněných označení původu, chráněných zeměpisných označení a zaručených tradičních specialit. Nařízení se vztahuje také na kontroly dovozu a vývozu ve výše vyjmenovaných oblastech.

Historie procesu

Vláda

10.09.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění
09.10.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
28.01.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

12.02.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
15.03.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
06.06.2019Proběhlo 2. čtení 
21.06.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

01.07.2019Postoupeno Senátu 
24.07.2019Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

06.08.2019Postoupeno prezidentu republiky 
12.08.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

22.08.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 209/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

209/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634..

Návrh ruší předpis(y)

415/2009 Sb.Vyhláška o stanovení požadavků na odběr vzorků a způsobu zveřejnění metod laboratorního zkoušení pro..

Návrh mění předpis(y)

91/1996 Sb.Zákon o krmivech
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích