Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon na ochranu zvířat proti týrání

Začátek procesu 06.09.2018
Poslední změna 04.12.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zpřesňuje a výslovně upravuje povinnost zajistit, aby zvíře jednoho chovatele nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele, povinnosti při provádění deratizace, rozšiřuje okruh subjektů, na které se vztahují povinnosti při chovu psů a koček podle, zpřísňuje právní úpravu chovu druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči, zpřísňuje podmínky chovu vybraných velkých šelem a primátů, snižuje administrativní zátěž krajských veterinárních správ tím, že rozšiřuje výčet výjimek, kdy se nevydává odborné vyjádření, rozšiřuje počet případů, kdy může Ministerstvo zemědělství hradit obci účelně vynaložené náklady spojené se zajištěním péče o zvíře a zavádí zápis přestupků na úseku ochrany zvířat do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů a rozšiřuje obecním úřadům obcí s rozšířenou působností možnosti, kdy uložit správní trest propadnutí zvířete nebo ochranné opatření zabrání týraného zvířete a zabrání zvířete. 

Historie procesu

Vláda

06.09.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
05.10.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
27.05.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

17.06.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
06.12.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
03.06.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
16.09.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

15.10.2020Postoupeno Senátu 
13.11.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

19.11.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

04.12.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 501/2020 Sb. v částce č. 205

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

501/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších pře..

Návrh mění předpis(y)

246/1992 Sb.Zákon na ochranu zvířat proti týrání