Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Předložení návrhu 06.09.2018
Poslední změna 07.11.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Problematika extrakčních rozpouštědel používaných v potravinářství byla již dříve částečně transponována do vyhlášky 4/2008 Sb. Z důvodu změny gesce mezi ministerstvy již není možné tuto vyhlášku dále novelizovat a nově Ministerstvo zemědělství vydá vyhláškou novou, která bude zahrnovat původní úpravu včetně transpozice pravidel z nové směrnice Evropského parlamentu a Rady. Právní předpisy upravující extrakční rozpouštědla používaná v potravinách zohledňují především požadavky na lidské zdraví, ale také požadavky pro ochranu zdravotních, ekonomických a technických potřeb. Je nezbytné, aby byla technologická potřeba dobře vysvětlena. Rovněž musí být jasně prokázáno, že použití extrakčního rozpouštědla není nebezpečné.

Historie procesu

Vláda

06.09.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice
27.09.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, připomínky
30.10.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

07.11.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 253/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

253/2018 Sb.Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Návrh provádí předpis(y)

110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích

Návrh ruší předpis(y)

4/2008 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při..
130/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatný..
332/2012 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskyt..
122/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatný..