Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových

Předložení návrhu 06.09.2018
Poslední změna 28.12.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška stanovuje technické náležitosti nutné pro řádnou a jednotnou správu poplatku z objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových a poplatku za znečištění vypouštěných odpadních vod tak, aby v praxi byly sjednoceny poplatková přiznání poplatníky a aby byly poplatky jednotně vyměřovány a kontrolovány správcem poplatku.

Historie procesu

Vláda

06.09.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
27.09.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, ria, připomínky
18.12.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

28.12.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 328/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

328/2018 Sb.Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měř..

Návrh provádí předpis(y)

113/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve z..
254/2001 Sb.Vodní zákon

Návrh ruší předpis(y)

123/2012 Sb.Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
125/2004 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu..