Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Předložení návrhu 04.09.2018
Poslední změna 31.12.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nařízení o úředních kontrolách přináší obecnou a komplexní úpravu úředních kontrol a jiných úředních činností, která je dosud obsažena v několika přímo použitelných předpisech a směrnicích Evropské unie. Tuto novou právní úpravu je třeba promítnout do veterinárního zákona a souvisejících právních předpisů.

Historie procesu

Vláda

04.09.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
03.10.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
19.03.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

24.04.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.09.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
16.10.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

08.11.2019Postoupeno Senátu 
04.12.2019Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

17.12.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

18.12.2019Postoupeno prezidentu republiky 
19.12.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

31.12.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 368/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

368/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zá..

Návrh ruší předpis(y)

372/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty
373/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
164/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách apři obchodování se zv..
298/2003 Sb.Vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích
376/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
377/2003 Sb.Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí
259/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvíř..
59/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu prod..
108/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu prod..
133/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvíř..

Návrh mění předpis(y)

166/1999 Sb.Veterinární zákon
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
154/2000 Sb.Plemenářský zákon
375/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče