Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a další související zákony

Začátek procesu 29.08.2018
Poslední změna 24.03.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Vláda

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Označování vozidel střešní svítilnou bude mandatorní vždy při klasické formě taxislužby při objednávkách tzv. na ulici, kdy bude plnit informační funkci vůči zákazníkům. Pokud jde o vozidla vybavená taxametrem, kterými bude poskytnuta taxislužba v některém ze zvláštních režimů, bude její použití dobrovolné. Nebude-li vozidlo vybaveno taxametrem vůbec (tzn. taxislužba bude vozidlem poskytována vždy výlučně ve zvláštním režimu), bude použití střešní svítilny, stejně jako označení vozidla nápisem TAXI nebo jiným obdobným způsobem zakázáno. Za účelem rozpoznatelnosti vozidel taxislužby, která nebudou muset být ve všech případech označena střešní svítilnou, se zavádí povinnost označování vozidel evidenční nálepkou vozidla taxislužby, která bude pro každé vozidlo zapsané v evidenci vozidel taxislužby vydána dopravním úřadem. 

Historie procesu

Vláda

29.08.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
26.09.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
27.02.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

18.03.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
26.04.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
16.10.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
27.11.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

06.01.2020Postoupeno Senátu 
30.01.2020Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

04.03.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

04.03.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

24.03.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 115/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

115/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a dal..

Návrh mění předpis(y)

455/1991 Sb.Živnostenský zákon
111/1994 Sb.Zákon o silniční dopravě
266/1994 Sb.Zákon o dráhách
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích