Přejít na PLUS

Návrh zákona kterým se mění zákon o trestním řízení soudním, trestní zákoník a občanský soudní řád

Začátek procesu 28.08.2018
Poslední změna 28.05.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení přikázáno výborům
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Novela má za cíl zjednodušit ukládání a vymáhání peněžitých sankcí. Přijetím návrhu má být dosaženo jednotného postupu při vymáhání justičních pohledávek, snížení nákladů spojených s vymáháním justičních pohledávek v rámci resortu justice, omezení trendu rostoucího objemu neuhrazených justičních pohledávek a snížení nákladů pro dlužníka v případech, kdy bylo vymáhání pohledávek přeneseno na soudního exekutora.

Historie procesu

Vláda

28.08.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
25.09.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
01.04.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

03.04.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
28.05.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 

Návrh mění předpis(y)

150/2002 Sb.Soudní řád správní
218/2013 Sb.Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel..
59/2017 Sb.Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o ..
549/1991 Sb.Zákon o soudních poplatcích
104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
293/1993 Sb.Zákon o výkonu vazby
40/2009 Sb.Trestní zákoník
169/1999 Sb.Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
141/1961 Sb.Trestní řád
292/2013 Sb.Zákon o zvláštních řízeních soudních
283/1993 Sb.Zákon o státním zastupitelství