Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb. a zákona č. 248/2000 Sb.

Předložení návrhu 23.08.2018
Poslední změna 24.03.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Vláda

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely je rozšíření činnosti stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního a lokálního charakteru a jsou v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. Při té příležitosti dochází ke změně názvu „Státního fondu rozvoje bydlení“ na „Státní fond podpory investic“ (dále jen „SFPI“), který lépe vystihuje zamýšlené rozšíření zaměření na investice a úpravu některých ustanovení zákona, zejména pak zvýšení vlivu Ministerstva pro místní rozvoj v orgánech SFPI, rozšíření okruhu použití prostředků, upravení poskytování údajů z  informačních systémů státní správy, postupu při podávání žádostí apod.

Historie procesu

Vláda

23.08.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
20.09.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
08.02.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění, ria

Poslanecká sněmovna

24.04.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
16.10.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
27.11.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

06.01.2020Postoupeno Senátu 
29.01.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

03.03.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

12.03.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

24.03.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 113/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

113/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171..

Návrh mění předpis(y)

211/2000 Sb.Zákon o Státním fondu podpory investic
171/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné..
248/2000 Sb.Zákon o podpoře regionálního rozvoje
159/1999 Sb.Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
378/2005 Sb.Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů