Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákoník práce

Předložení návrhu 17.08.2018
Poslední změna 14.09.2018
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zásadní navrhované věcné změny se týkají minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy. Cílem návrhu je nastavit valorizační mechanismus tak, aby byla minimální mzda zvyšovaná pravidelně. Základní měsíční sazbu minimální mzdy se navrhuje pro příslušný kalendářní rok odvozovat od poslední známé výše průměrné hrubé měsíční nominální mzdy za předchozí kalendářní rok tak, aby minimální mzda dosahovala v běžném roce přibližně 50 % aktuální průměrné hrubé měsíční nominální mzdy. V právní úpravě sdíleného pracovního místa bude zaměstnancům umožněna větší flexibilita, kdy si po předchozí dohodě se zaměstnavatelem budou moci rozvrhovat pracovní dobu podle svých potřeb. V právní úpravě dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli se navrhuje zvýšení flexibilního oprávnění na straně přidělujícího zaměstnavatele. Úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se týká především garance dob odpočinku, evidence odpracované doby a ochrany odměny z dohody. Změna se navrhuje v úpravě dovolené, kde je návrh zpracován tak, že kromě dílčích změn reagujících na potřeby praxe jde především o umožnění převodu části nevyčerpané dovolené do následujícího kalendářního roku. V oblasti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů se reaguje na judikaturu SD EU, která úpravu zpřesňuje a dále se zpřesňují podmínky pro výpověď danou zaměstnancem podle § 51a zákoníku práce. Ke změně dochází i v otázce doručení, kdy je zavedena fikce doručení zaměstnavateli. Nebude tedy docházet k nedoručení z důvodu fyzické nepřítomnosti zaměstnavatele v místě zapsaném v obchodním rejstříku. U úpravy náhrady škody a nemajetkové újmy dochází ke zvýšení jednorázového odškodnění pozůstalých a úhrady nákladů na zřízení pomníku nebo desky v případě smrti zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Historie procesu

Vláda

17.08.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
14.09.2018Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

262/2006 Sb.Zákoník práce