Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech

Předložení návrhu 15.08.2018
Poslední změna 11.08.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Důvodem změnje objektivní potřeba uvést stávající právní úpravu obou dotčených právních norem jak do vzájemného souladu, tak do souladu s ostatními sektorovými zákony, novým občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a novou evropskou legislativou upravující ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volný pohyb těchto údajů. Dále se novelou zjednodušují pravidla oznamovací procedury v případě přeshraničního pohybu úvěrových institucí a zakotvuje se pravomoc České národní banky nařídit po splnění zákonných podmínek dohlížené úvěrové instituci změnu auditora. Dále jsou rušeny povinnost bank předkládat orgánu dohledu výpis všech akcionářů a správců z emise akcií banky před konáním valné hromady či zjednodušení postupu v případě zúžení nebo prominutí požadavku orgánu dohledu na ověření řídícího a kontrolního systému. 

Historie procesu

Vláda

15.08.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
12.09.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
15.07.2019Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

30.07.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
24.01.2020Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
02.06.2020Proběhlo 2. čtenínávrhy
17.06.2020Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

29.06.2020Postoupeno Senátu 
22.07.2020Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

28.07.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

11.08.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 338/2020 Sb. v částce č. 135

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

338/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1..

Návrh mění předpis(y)

21/1992 Sb.Zákon o bankách
87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech