Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o technickém provedení některých zbraní

Předložení návrhu 09.08.2018
Poslední změna 30.08.2018
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Revidované nařízení přináší především kompletní nahrazení technických příloh dosavadního prováděcího nařízení Evropské komise 2015/2403, které upravují konkrétní postupy při znehodnocování palných zbraní. Nově nařízení upravuje explicitně i znehodnocování některých vybraných hlavních částí zbraní (resp. nekompletních zbraní). V souvislosti s předchozími zkušenostmi dochází k upřesnění textace, a to zejména v oblasti označování znehodnocených zbraní. Dále se navrhuje začlenit nová ustanovení, která reagují na nový přístup k problematice konvertovaných zbraní a předmětů, které mohou být na palné zbraně přeměněny. Jedná se o zbraně určené pro střelivo typu Flobert a další zbraně kategorie D ve smyslu tuzemského zákona o zbraních. Vzhledem k tomu, že navrhované technické požadavky budou mít dopady na kategorizaci předmětných zbraní, navrhuje se, aby se použily pouze na zbraně, které budou nově uváděny na trh. Dále je navrhováno technické opatření vylučující možnost při výrobě stanovených druhů zbraní kategorie D využívat hlavní části zbraní kategorie A, B nebo C, a to ani v případě, že jsou na těchto hlavních částech provedeny úpravy mající za cíl znemožnit „reaktivaci“ zbraně coby zbraně kategorie A, B nebo C. Poslední oblastí, která je návrhem nařízení vlády řešena, je oblast dovozu některých druhů zbraní na území České republiky, která přináší přísnější přístup vůči reprodukcím historických zbraní. České republice z ní plyne povinnost zajistit přeshraniční kontrolu pohybu těchto zbraní.

 

Historie procesu

Vláda

09.08.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, ria
30.08.2018Ukončení sběru připomínek 

Návrh ruší předpis(y)

125/2017 Sb.Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a sp..