Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Předložení návrhu 25.07.2018
Poslední změna 24.03.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Zastupitelstvo VÚSC

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela zakotvuje, aby vznik živnostenského oprávnění pro průvodcovskou živnost byl vázán na vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání v oboru historie nebo cestovního ruchu, případně absolvování příslušné rekvalifikace nebo odborné kvalifikaci pro uvedenou pracovní činnost nebo profesní kvalifikace.

V průběhu projednávání novely v Poslanecké sněmovně byl podán pozměnovací návrh týkající se zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Tato změna spočívá v úpravě průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

25.07.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

27.07.2018V připomínkovém řízení 
06.08.2018Ukončení sběru připomínek 
22.08.2018Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

13.03.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
29.11.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
18.12.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

06.01.2020Postoupeno Senátu 
30.01.2020Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

04.03.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

12.03.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

24.03.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 117/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

117/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve zněn..

Návrh mění předpis(y)

455/1991 Sb.Živnostenský zákon
159/1999 Sb.Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích