Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Začátek procesu 19.07.2018
Poslední změna 22.08.2018
Stav návrhu Vláda vydala nesouhlasné stanovisko
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nárok na slevu mají pouze obyvatelé obcí, jejichž počet obyvatel k 1. lednu běžného roku nepřesáhl 500 a jejichž vyměřovací základ je nižší než 1,5násobek průměrné mzdy. Podmínkou pro získání slevy je trvalé bydliště v obci k 1. lednu běžného roku a bydliště v obci, jejichž seznam bude stanoven nařízením vlády.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

19.07.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

25.07.2018V připomínkovém řízení 
06.08.2018Ukončení sběru připomínek 
22.08.2018Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Návrh mění předpis(y)

589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti