Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a zákon o Celní správě České republiky

Předložení návrhu 17.07.2018
Poslední změna 22.08.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V souladu s požadavky nařízení o licencích FLEGT je nutné vymezit kompetence celních úřadů a Ministerstva zemědělství, jakož i některé administrativní postupy (např. postup při nepředložení platné licence FLEGT, způsob nakládání se zadrženými výrobky ze dřeva). Zefektivnění již existujícího systému adaptace nařízení o dřevu (EUTR), zpřesnění principů a postupu orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, které nelze dořešit výkladem, a jeho doplnění o možnost uplatnění prozatímního opatření zadržení dřeva nebo dřevařských výrobků v případech důvodného podezření z porušení zákazu uvádění nezákonně vytěženého dřeva nebo dřevařských výrobků z takového dřeva vyrobených na trh a nedodržení dalších povinností hospodářských subjektů.

Historie procesu

Vláda

17.07.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
14.08.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
07.11.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

19.11.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
30.01.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
17.04.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
21.06.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

01.07.2019Postoupeno Senátu 
24.07.2019Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

06.08.2019Postoupeno prezidentu republiky 
12.08.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

22.08.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 206/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

206/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění ..

Návrh mění předpis(y)

226/2013 Sb.Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky