Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, a vyhláška o vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Předložení návrhu 04.07.2018
Poslední změna 25.10.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novel vyhlášky, o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, představuje souhrn pozměňovacích ustanovení reagujících na poznatky z praxe dvou ročníků plošné realizace jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky při přijímání do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, která je zadávaná, administrovaná a vyhodnocovaná Centrem pro zjišťování výsledků vzděláván. Předkládaná novela má přispět k celkovému zkvalitnění procesu přijímání ke vzdělávání, s důrazem na definování přesnějších pravidel přijímání ke vzdělávání uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami a uchazečů podle § 20 odst. 4 školského zákona, kteří požádali o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury.

Historie procesu

Vláda

04.07.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
27.07.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
23.10.2018Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

25.10.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 244/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

244/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve z..

Návrh mění předpis(y)

353/2016 Sb.Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
27/2016 Sb.Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných