Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Předložení návrhu 03.07.2018
Poslední změna 09.10.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákonem o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, došlo k zakotvení nového zákonného zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu. Tímto prováděcím právním předpisem je tato vyhláška, kterou se stanoví vzdělávání v základních kmenech lékařů, požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pracoviště, které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání lékaře, členění a rozsah specializačního vzdělávání v základním kmeni, délku povinné odborné praxe v oboru, a typ pracoviště, na kterém odborná praxe probíhá. Dále vyhláška stanoví požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni a rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni.

Historie procesu

Vláda

03.07.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
19.07.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
04.10.2018Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

09.10.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 221/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

221/2018 Sb.Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Návrh provádí předpis(y)

95/2004 Sb.Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a farmaceutů

Návrh ruší předpis(y)

221/2018 Sb.Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů