Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o evidenci tržeb

Začátek procesu 26.06.2018
Poslední změna 12.07.2018
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Skupina poslanců
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Cíle návrhu

Návrh zákona navazuje na disentní stanovisko rozhodnutí Ústavního soudu o předmětném zákonu, kdy jeho předmětem byla výzva zákonodárci velmi bedlivě hodnotit, zda zavádění dalších povinností je skutečně nezbytné a zda nepřiměřeně nezhoršuje podnikatelské prostředí a to v optice všech zaváděných a již existujících povinností. Navrhovatelé se ztotožňují se závěry disentního stanoviska a navrhují zúžení okruhu subjektů, tedy aby adresáty stanovovaných povinností byly pouze osoby s dostatečně vysokou hranicí obratu. Hranice stanovená pro plátce DPH je zvolena z důvodu komplementarity zaváděných povinností a srovnatelnou administrativní obtížností.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

26.06.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

29.06.2018V připomínkovém řízení 
12.07.2018Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

112/2016 Sb.Zákon o evidenci tržeb