Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon o dráhách

Předložení návrhu 27.06.2018
Poslední změna 31.12.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je transpozice evropských směrnice, které souvisí s otevřením trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a jsou součástí tržního pilíře čtvrtého železničního balíčku. Dále návrh transponuje nařízení Evropského parlamentu a Rady o lanových drahách. Zároveň je cílem návrhu odstranit nedostatky v samotném zákoně o drahách, především zlepšit požadavek kladený na ČR směrnicí o EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Měněny jsou též odkazy na zákon o veřejných zakázkách, v němž došlo k přečíslování ustanovení.

Historie procesu

Vláda

27.06.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
20.07.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
24.10.2018Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

07.01.2019Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
30.01.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
12.07.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.09.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

08.10.2019Postoupeno Senátu 
30.10.2019Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

17.12.2019Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

18.12.2019Postoupeno prezidentu republiky 
19.12.2019Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

31.12.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 367/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

367/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další souvis..

Návrh mění předpis(y)

266/1994 Sb.Zákon o dráhách
265/1991 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
218/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech
77/2002 Sb.Zákon o a. s. České dráhy, státní organizaci Správa železnic
93/2009 Sb.Zákon o auditorech
194/2010 Sb.Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících
135/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek