Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o základním uměleckém vzdělávání

Předložení návrhu 26.06.2018
Poslední změna 14.03.2019
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem je úprava prováděcího právního předpisu tak, aby byl uveden do vzájemného souladu s vyhlášku o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a se současnou podobou Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání tak, aby představoval logický celek pro základní umělecké vzdělávání poskytované v základních uměleckých školách zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení. Dílčím cílem novely je zpřesnění formulací a upravení významu některých slov.

Historie procesu

Vláda

26.06.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
19.07.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
27.02.2019Projednáno, schváleno k vydánítext

Sbírka zákonů

14.03.2019Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 70/2019 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

70/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášk..

Návrh mění předpis(y)

71/2005 Sb.Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání