Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění trestní zákoník

Začátek procesu 21.06.2018
Poslední změna 24.03.2020
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Poslanecký návrh

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela má za cíl přísněji postihnout nevhodné nakládání se zvířaty. Děje se tak na základě myšlenky „odvěcnění“ zvířete, která souvisí se změnou přijatou v novém občanském zákoníku a nově přijímaném společenském konsenzu náhledu na zvíře jako na živého tvora schopného vnímat utrpení a bolest. Na změnu vnímání společnosti ve vztahu ke zvířatům by měl reagovat i trestní zákoník tak, aby poskytoval ochranu zvířatům v hierarchii chráněných hodnot výrazněji než např. u ochrany majetku. Navrhuje se proto jednak dosavadní závažnější přestupková jednání kriminalizovat jako trestný čin, jednak způsobem odpovídajícím novému nazírání společnosti na zvířata revidovat trestní sankce. Nová právní úprava si klade za cíl reagovat také na negativní fenomén tzv. množíren, v nichž jsou zvířata často chována a rozmnožována ve velmi nevhodných podmínkách.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

21.06.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

26.06.2018V připomínkovém řízení 
09.07.2018Ukončení sběru připomínek 
24.07.2018Projednáno vládou, neurčité stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

12.02.2019Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
27.11.2019Proběhlo 2. čtenínávrhy
18.12.2019Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

06.01.2020Postoupeno Senátu 
30.01.2020Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

03.03.2020Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

12.03.2020Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

24.03.2020Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 114/2020 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

114/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé..

Návrh mění předpis(y)

40/2009 Sb.Trestní zákoník