Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon občanský zákoník a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Začátek procesu 20.06.2018
Poslední změna 20.07.2018
Stav návrhu Ukončeno připomínkové řízení
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovaná změna občanského zákoníku umožní úřední změnu pohlaví bez podmínky chirurgických zákroků; česká právní úprava se tak stane konformní s judikaturou ESLP. Platí přitom, že změna pohlaví je otázkou primárně statusovou, a proto je nezbytné změnu provést v občanském zákoníku a současně provést navazující úpravy v zákoně o matrikách. K úřední změně pohlaví bude docházet na základě osobního prohlášení trans osoby před matričním úřadem, kdy dnem rozhodným pro změnu pohlaví bude den učinění prohlášení. Změna pohlaví bude podmíněna předložením potvrzení ošetřujícího lékaře (sexuologa) o diagnóze poruchy pohlavní identity.

Historie procesu

Vláda

20.06.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
20.07.2018Ukončení sběru připomínek 

Návrh mění předpis(y)

89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)
301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení