Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)

Předložení návrhu 20.06.2018
Poslední změna 04.10.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Advokátní zkouška je zásadně zkouškou praktickou, jejímž smyslem není zkoumat, zda je uchazeč pro výkon advokacie připraven teoreticky, ale především prakticky. K advokátní zkoušce by se tedy měli hlásit pouze ti uchazeči, kteří teoretickou část přípravy zvládli a jsou způsobilí prezentovat své praktické dovednosti. Z tohoto důvodu se navrhují takové změny v organizaci advokátních zkoušek, které přinesou možnost přezkumu teoretických znalostí v rámci samostatné části, aby bylo možno v rámci písemné a ústní části otestovat toliko praktické dovednosti uchazečů.

Historie procesu

Vláda

20.06.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
13.07.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
20.09.2018Projednáno, schváleno k vydánítext, odůvodnění

Sbírka zákonů

04.10.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 219/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

219/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkuše..

Návrh mění předpis(y)

197/1996 Sb.Advokátní zkušební řád