Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR

Předložení návrhu 14.06.2018
Poslední změna 26.03.2019
Stav návrhu Ve Sněmovně v 1. čtení
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem předkládaného návrhu novely Listiny základních práv a svobod je doplnit ochranu rodiny na úrovni ústavního pořádku, zakotvenou článkem 32 hlavy čtvrté Listiny základních práv a svobod, o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, jímž je manželství muže a ženy. Předkladatel argumentuje srovnáním našeho právního řádu s právními řády sousedních zemí, kde je obdobný institut zakotven (Německo, Maďarsko), dále argumentuje historickou tradicí, kulturou založenou na křesťanství a sociálními výhodami, které manželství jako svazek muže a ženy přináší. Navržená ústavní ochrana manželství ovšem má zajišťovat vedle ochrany manželského soužití jako takového též ochranu pojmu manželství, a to výlučně jakožto svazku jednoho muže a jedné ženy.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

14.06.2018Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

19.06.2018V připomínkovém řízení 
02.07.2018Ukončení sběru připomínek 
10.07.2018Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

14.11.2018Zahájeno 1. čtení 
26.03.20191. čtení přerušeno nebo odročeno 

Návrh mění předpis(y)

2/1993 Sb.Listina základních práv a svobod