Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Začátek procesu 15.06.2018
Poslední změna 23.08.2018
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška má za cíl zvýšit odměny členů okrskové volební komise, které je dlouhodobě a hlasitě poptáváno, neboť k plošné valorizaci došlo naposledy v roce 2008. Navrhuje se plošné navýšení, avšak diferencovanou částkou na jedné straně pro řadové členy a na straně druhé pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele okrskových a zvláštních okrskových volebních komisí (dále jen „okrsková volební komise“). Odlišné částky zvláštní odměny pro jednotlivé kategorie členů okrskových volebních komisí mají odrážet jejich odpovědnost, úkoly a objem práce, kterou vzhledem ke své funkci v komisi odvádějí. Současně se navyšuje zvláštní odměna u volby prezidenta republiky a u voleb do Senátu v případě, že tyto volby probíhají dvoukolově. Dosavadní příplatek za druhé kolo ve výši 200,- Kč je již dlouho předmětem všeobecné kritiky.

Historie procesu

Vláda

15.06.2018V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
10.07.2018Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
16.08.2018Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

23.08.2018Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 185/2018 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

185/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

Návrh mění předpis(y)

130/2000 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev krajů, kandidátky, uzavírací klauzule, preferenční hlasy
59/2002 Sb.Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí
212/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o ..
59/2002 Sb.Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev obcí
275/2012 Sb.Zákon o volbě prezidenta republiky
233/2000 Sb.Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR
204/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a dop..
294/2012 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky
62/2003 Sb.Zákon o volbách do Evropského parlamentu
247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky
491/2001 Sb.Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
233/2000 Sb.Vyhláška o provedení zákona o volbách do Parlamentu ČR
409/2003 Sb.Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu
152/2000 Sb.Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
152/2000 Sb.Vyhláška o provedení zákona o volbách do zastupitelstev krajů
409/2003 Sb.Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamentu
294/2012 Sb.Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky